Projekt Aktiv i Naturen

Projekt Aktiv i Naturen

Projekt Aktiv i Naturen er et træningstilbud igennem Sundhedshus Svendborg til mennesker, der oplever begrænsninger i deres hverdagsliv og har enten hjertekarsygdomme, Type 2 diabetes, KOL eller kræft.

Sundhedshus Svendborg gennemførte fra august 2018 til udgangen af december 2020 projekt Aktiv i Naturen. Et træningstilbud til mennesker med kræftsygdom, hjerte-kar-sygdom, type-2-diabetes og/eller kronisk obstruktiv lundesygdom. Projektet foregik i tæt samarbejde med naturvejledere fra Svendborg natur- og Miljøskole og med støtte fra Friluftsrådet.

Målet var, at deltagerne fik øget deres sundhed og livskvalitet ved at være i naturen og bruge den aktivt med træning og naturformidling. Derudover var det vores håb at deltagerne:

  • Fik lyst til at være i naturen
  • Lærte, hvordan de bedst kunne træne i forhold til deres sygdom
  • Fik udbytte af træningen i form af socialt samvær og erfaringsudveksling
  • Blev fortrolige med at være aktive i naturen og kunne fortsætte på egen hånd

Træningen foregik på hold med fremmøde to gange om ugen i naturen uanset vind og vejr. Et forløb var tidsbegrænset og træningen blev tilpasset den enkeltes funktionsniveau og behov.

Vi blev positivt overrasket over resultaterne. Mellem 72-82% af deltagerne opnåede bedre trivsel og livskvalitet, bedre humør, bedre mentalt og psykisk velvære, samt bedre fysisk form og helbred. Som en af deltaqerne sagde undervejs: "Jeg er blevet mere robust, både fysisk og psykisk".

Nedenfor på denne side kan du i projektets slutrapport læse de erfaringer, vi har gjort i arbejdet med projektet og se projektets overordnede resultater og i bilagsrapporten, som du ligeledes finder her nedenfor, finder du projektets samlede resultater.

Vi håber, at fagpersoner i kommuner, organisationer, mv., kan hente inspiration til at bruge naturen i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde - og vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

Ligeledes vil vi gerne nå ud til borgerne med vores gode erfaringer, så mange flere kan få glæde af træning i naturen. Derfor har vi, i samarbejde med Svendborg Natur - og Miljøskole, lavet en lille håndbog "Træn dig sund og glad i naturen". Den indeholder dels naturvejlederguide til 12 skønne trænings-steder på Sydfyn, og dels øvelser, der kan laves i naturen. Håndbogen er også målrettet alle vores projektdeltagere, som vi håber vil holde fast i træningen i naturen.

Træning i naturen anno 2021

Vi blev positivt overraskede over resultaterne i projektet, og Sundhedshus Svendborg har nu træning i naturen som et fast tilbud, når borgere kommer til rehabilitering og genoptræning i Sundhedshuset.

Link: https://friluftsraadet.dk/tilskudsprojekter/aktiv-naturen 

Læs også artikel i Danske Fysioterapeuters fagblad om projekt Aktiv i Naturen:

Link: https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-3-2021/de-glemmer-sygdommen-nar-de-kommer-ud-i-naturen

Læs bogen Træn Dig Glad og Sund og så gode råd og øvelser. Følg linket herunder:

Link: TRÆN DIG SUND OG GLAD I NATUREN - Pixibog