Afdelingen varetager den generelle sundhedsfremme og forebyggelse i Svendborg Kommune

Arbejdet koordineres i regi af Social- og Sundhedsudvalget.

  • Sundhedshuset (langvarig/konisk sygdom - overvægt - rygestopforløb - Aktiv i Naturen - Hjerterytmerehabilitering - Specielt for mænd)
  • Sundhed/Sygdom (Sekretariat - politikker etc.)
  • Sundhedsplejen (tilbud - arrangementer - kurser)
  • Tandplejen (book tid - råd og vejledning)
  • Træning (genoptræning - selvtræning etc)

Seneste nyt:

Digital patientuddannelse - til dig med hjertesygdom
Et digitalt tilbud til dig med hjertesygdom.
Tilbud om mentor
til børn og unge med epilepsi eller diabetes