Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er for borgere, der ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje, fordi de har nedsat førlighed eller varigt fysisk- eller psykisk handicap. Tilbuddet forudsætter visitation.

 

Målgruppen

Omsorgstandpleje er for borgere, der ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud, fordi deres egenomsorg af varige fysiske eller psykiske grunde er for dårlig.

Borgerens almentilstand gør det vanskeligt at udføre tandbehandling under almindelige tandklinikforhold.

Omsorgstandplejen tilbyder

  •  Opsøgende, regelmæssig og forebyggende tandpleje. 
  •  Behandling af borgerens tænder og tandproteser.

Visitation og henvisning

Visitation til omsorgstandplejen foretages af Myndighedsafdelingens visitator, ud fra en konkret og individuel vurdering. For borgere i plejebolig foretages visitationen af sektionsleder.

Efter visitationen skal henvisning udfyldes på blanket, som kan hentes via linket ”Udskriv henvisning”. Henvisningen skal indeholde fyldestgørende beskrivelse af årsagerne til at almindeligt tandplejetilbud ikke kan benyttes.

Egenbetaling

Behandlingen foregår så vidt muligt på tandplejens specialindrettede klinik.

Borgeren skal selv sørge for transport.

Brugere af Omsorgstandplejen opkræves en fast månedlig egenbetaling uafhængig af indtægt og behandlingens art. Beløbet reguleres årligt og udgør i 2017 kr. 42 pr. måned.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 131 og § 132