Tilbud til børn og unge med kronisk eller langvarig sygdom

Tilbud til børn og unge med kronisk eller langvarig sygdom

Svendborg Kommune har et stort fokus på børn med kroniske eller langvarige sygdomme.

Sundhedsplejen, som er en del af Svendborg Kommune, kan være indgangsviklen til et godt og sammenhængende forløb med både børn og forældre, samt støtte familien i hvordan man håndtere og lever med en kronisk sygdom.

Sundhedsplejen kan fungere som bindeled mellem familie, skole, sygehus, sagsbehandler, psykolog og andre samarbejdspartnere, samt undervise lærere og pædagoger på barnets skole i, hvordan man skal håndtere barnets sygdom.

Sundhedsplejen kan også hjælpe familien med at håndtere barnets sygdom, samt henvise til diverse tilbud og arrangementer, som kommunen afholder, hvor man kan møde andre familier i samme situation.

Vejledning til familier med et barn med kronisk eller langvarig sygdom (se nedenfor)

 

Aktuelle tilbud:

  • Søskendegrupper (se beskrivelse  i bilag nedenfor og i aktivitetskalenderen)
     
  • Forældregrupper (se beskrivelse i bilag nedenfor og i aktivitetskalenderen)
     
  • Børnegrupper (se beskrivelse i bilag nedenfor og i aktivitetskalenderen)