Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Der er sundhedsplejersker tilknyttet alle skoler i kommunen.

Eleverne tilbydes jævnligt sundhedssamtaler og undersøgelser. Alle elever eller forældre kan henvende sig til sundhedsplejersken for råd og vejledning.

Sundhedsplejersken kan også deltage i eller varetage klasseundervisningen i emner som f.eks. vedrører pubertet, følelser, kropsbevidsthed, kammeratskab og sund kost.

Sund Sex Skolen tilbyder seksualundervisning. Denne varetages af sexolog, sygeplejerske og sundhedsplejersker. Klasselæreren arrangerer besøg på Sund Sex Skolen.

Sunde Unge - Svendborg er et tilbud til overvægtige børn og unge fra 6. - 10. klasse.

Spørg på skolen, hvis du er i tvivl om, hvem der er sundhedsplejerske og hvordan du kontakter hende.

Sundhedsplejen tilbyder i samarbejde med  SSP, Ungdomsrådgivningen, Konfliktmægler, Sund Sex Skolen og misbrugskonsulent et lille kursus over fem aftener under overskriften: Forstå din Teenager. Alle forældre i Svendborg Kommune er velkomne (se mere i folderen her på siden nedenfor under Bilag).